Operacja C

Standard

Jakiś czas temu pojawił się rzekomy “testament władz Solardii”, oddający Cyberię Hasselandowi. Okazał się żartem. Ale teraz chyba mamy fakt, któremu zaprzeczyć nie sposób: strona internetowa Solardii nie istnieje. Solardia zniknęła.

Ce

Dla nas kluczowe było pytanie, co dalej z Cyberią? Gdy Hasseland nie funkcjonował, a Hasselandczycy  gościli w Sarmacji, Rząd Emigracyjny na prośbę Solardii oddał ziemie cyberyjskie w jej administrację. Był to błąd. Wiemy doskonale, że od dawna panuje tam głód i nędza, że mieszkańcy jęczą pod obcą okupacją. Hasseland nie może pozostać obojętny wobec losu naszych rodaków i ziem, tak przez Solardię zniszczonych.

Podjąłem więc decyzję. Utworzyłem 3. Flotę Ekspedycyjną w składzie: niszczyciel “Król Janusz I”, korwety “Ashtala”, “Suratta”, okręt logistyczny “Angemont”, okręty desantowe “Aligator” i “Kajman”, dwa statki transportowe; Desantową Grupę Operacyjną “A” w sile dwóch batalionów, wystawianą przez 1. Dywizję Hasselandzką (11. Brygada), w tym 10 pojazdów pancernych; Lotniczą Grupę Operacyjną “B” w sile jednej eskadry.

25 maja rozpoczęiśmy akcję C. Celem akcji jest otoczenie opieką mieszkańców Cyberii, których los po upadku Solardii jest zagrożony. Nasza akcja nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, a stanowi operację pokojową, przeprowadzaną pokojowymi środkami, ubezpieczaną przez nasze siły zbrojne.
Postanowiłem:

Rozkaz Nr C-1

1. W ramach Akcji C, jednostki Królewskiej Armii Hasselandu zabezpieczą pokóji bezpieczeństwo mieszkańcom Cyberii.
2. Nadrzedną zasadą Akcji C jest niestosowanie siły. Użycie siły możliwe jest tylko w celu obrony.
3. Celem Akcji C nie jest zajęcie jakiegokolwiek terytorium, a zapewnienie pokoju i dobrobytu mieszkańcom Cyberii.

26 maja 2017 r. wojska hasselandzkie dotarły do zrujnowanej Valtarii. Operacja pokojowa trwa. Jeden ze statków transportowych wyładowuje 10 ton żywności oraz lekarstwa dla głodujących i chorych Cyberyjczyków.

Modyfikuj wiadomość

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s