Dehasselandyzacja już wkrótce!

Standard

200px-Dostoevskij_1872

Oczywiście, gdy w Bialenii mowa jest o Fiodorze, nikt nie myśli o Dostojewskim… fot. Internet

Fiodor Swirydiuk, wyrazisty, kontrowersyjny bialeński polityk o antyhasselandzkich poglądach, rozpoczął kolejną dyskusję w kraju. W swoim “Mega Super Manifeście” domaga się zerwania umowy stowarzyszonej z Królestwem Hasselandu, likwidacji wszelkich rzeczy i spraw, które są z nim związane, wyparcia z narodowej pamięci współpracy z Hasselandem, zniesienia wszystkich ustaw wprowadzonych przez Wspólnotę Rozwoju oraz kilku innych, istotnych jego zdaniem zmian.

Postulaty Fiodora Swirydiuka są nierozsądne i na niskim poziomie merytorycznym. Chęć jak najszybszego, najmocniejszego i najtrwalszego oddalenia się Bialenii od Hasselandu budzi emocje – w przypadku Swirydiuka jest uzasadniona. Powtarza ją co jakiś czas, lecz z marnym skutkiem. Na wypowiedzenie sojuszu Hasselandowi nie ma co liczyć, zwłaszcza, gdy stery w Republice objął Prezydent Alberto de Medici – człowiek mądry i wyważony. Szanse na taki scenariusz były spore w okresie nieudanych rządów Prezydent Swarzewskiej-Dostojewskiej. Mimo to, przeforsowanie takiej idei jeszcze bardziej skróciłoby kadencję włodarz i ona o tym doskonale wiedziała…

Fiodor Swirydiuk ma też obsesję na punkcie jednej z bialeńskich partii politycznych – Wspólnoty Rozwoju. Ich członków i sympatyków nazywa nierzadko “szkodnikami”. Bagatelizowanie roli “WR-on”, jak zwykł ich określać, jest jednak bezsensowne. Każdy Bialeńczyć wie, że Wspólnota włożyła niemały wkład i wysiłek w budowę silniejsze, lepszej Bialenii, w szczególności wymienić tu trzeba Eddarda Noqterna, byłego Prezydenta.

W Republice Bialeńskiej – oazie liberalizmu i wolności – wszyscy mają zagwarantowane prawo do swobodnego wypowiadania się. Szkoda, że niektórzy nadużywają tego prawa, łamiąc szereg przepisów i zapisów oraz ogólnie przyjęty savoir vivre. Fiodor Swirydiuk powraca z coraz ostrzejszymi zapowiedziami reform, porównując przy tym Hasselandczyków do … nazistów. Czy grozi nam i mikroświatowi “dehasselandyzacja”? Mam wielką nadzieję, że nie!

Frederick Hufflepuff, “wBialenii”

Advertisements