Zbliża się Szczyt w Angemont

Standard

W dniach 10-15 października obradować będzie w Angemont konferencja z udziałem blisko dwudziestu szefów państw i rządów polskich mikronacji. Głównym celem jest dyskusja na temat promocji i rozwoju mikronacji.

Sen 4 Sala obrad Szczytu – Senat Królestwa Hasselandu

Organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie Sojuszu na Rzecz Rozwoju i Promocji polskich mikronacji. Oto wstępny projekt traktatu, autorstwa Kristiana Iversena, MSZ Republiki Bialeńskiej:

Sojusz na Rzecz Rozwoju i Promocji

My, państwa polskiego wirtualnego świata, zawieramy niniejszy traktat w obliczu szalejącego kryzysu demograficznego i wizji utraty świata przez nas stworzonego. Zjednoczeni chęcią przetrwania postanawiamy, co następuje.

Art. 1.
Wysokie Układające się Strony, dalej zwane Stronami, uznają swoją państwowość oraz traktują się jako niezależne podmioty prawa międzynarodowego.

Art. 2.
Powołuje się do życia Radę Sojuszu na Rzecz Rozwoju i Promocji, dalej zwaną radą.

Art. 3.
W skład rady ustalanie jest na poziomie statutu, zawartego w załączniku.

Art. 4.
Szczegóły prac rady definiuje Statut rady, dalej zwany statutem, zawarty w załączniku.

Art. 5.
Każda ze Stron może wypowiedzieć tenże traktat. Traci on swą moc prawną tylko w stosunku do Strony wypowiadającej piątego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu wszystkim sygnatariuszom.

Art. 6.
Niniejszy traktat wchodzi w życie dwie doby po ratyfikowaniu go przez co najmniej dwie Strony.

Oczywiście, sojusz ma nie być celem, a środkiem do realizacji celu: lepszej promocji i szybszego rozwoju polskich mikronacji. Nie ma być to ani nowa Organizacja Polskich Mikronacji, ani mikronacyjna UE czy NATO, choć nie jest wykluczone, że w coś takiego może się przekształcić. Niektórzy z uczestników rady organizacyjnej (przewodniczy jej bar. Eddard Noqtern, minister bez teki i gubernator Razuri) sugerują powstanie jakiejś federacji czy konfederacji. Na razie jednak chodzi o konkretne sprawy i konkretną współpracę. I dzięki temu jest nadzieja, że projekt może się powieść.

Jerzy Zermatt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s