Shimontsen ma mera

Standard

Jak można się było spodziewać, Aeon Konstruktor został wybrany merem Shimontsen. Dostał 100% głosów.

Jego poprzednik we władzach miasta, Sir Eddard Noqtern, kandyduje na gubernatora prowincji Razuri. Gubernator ma otrzymać szerokie kompetencje i tekę ministra rządu centralnego. Nie wiadomo co z Angemont, gdzie tymczasowym menedżerem miasta pozostaje hr. Poul Morthensen. Nieobsadzony jest też urząd gubernatora Zegiesy.

HAT

Advertisements