Wybory premiera Hasselandu

Standard

Jak ogłosił król Piotr Paweł I, wkrótce rozpisane zostaną wybory szefa hasselandzkiego rządu.

Po tym, jak premier, markiz Piotr Laging ogłosił, iż “oddaje się do dyspozycji” króla, monarcha rozpoczął konsultacje. Ich efekt stał się widoczny 26 listopada, gdy Piotr Paweł I zapowiedział rozpisanie wyborów. Zapewne stanie się to 1 grudnia.

Kandydować mogą obywatele Hasselandu z co najmniej sześciomiesięcznym stażem. Stosuje się “głosy ważone”, czyli – więcej “waży” głos arystokraty niż zwykłego obywatela. Jeszcze nie wiadomo, jak w praktyce będzie się głosować – czy poprzez system elektronicznego, czy też poprzez wysłanie maila do komisji wyborczej.

Kto będzie kandydować? Pewno premier Laging, może jednak pojawią się i inni chętni. Lord Steward, Sir Poul Morthensen powiedział redakcji “Gazety”, że nie zgłosi kandydatury. – Na pewno nie tym razem – powiedział. Nie wiemy, jaką decyzję podejmie Lord Szambelan, inż. Virtulius.

Jerzy Zermatt

Advertisements

Poradnik dla nowych mieszkańców

Standard

Oto poradnik dla nowych mieszkańców. Chcesz przyciągnąć do mikronacji kogoś ich nie znającego? Nie wystarczy zaprosić, trzeba jeszcze wytłumaczyć, o co chodzi! Poniższe, krótkie opracowanie ma służyć dla osób chcących pokazać znajomemu Hasseland.

MIKRONACJE KROK PO KROKU

Trafiasz do wirtualnego państwa, czyli mikronacji. Co tam robić?

  1. Przyjrzyj się stronie internetowej, np. http://hasseland.eu/ Zobacz, jak skonstruowana jest ta mikronacja: kto w niej rządzi, jak funkcjonuje.
  2. Przejdź na forum, bo porządna mikronacja musi mieć forum. Na przykład: http://hasseland.eu/forum/index.php Musisz się zarejestrować, nadając sobie jakiś nick (pseudonim) lub (co bywa rzadziej) używając własnego imienia i nazwiska. Z pewnością jest jakieś miejsce, gdzie możesz się przedstawić, np. http://hasseland.eu/forum/viewforum.php?f=14
  3. I teraz możesz przyjrzeć się forum. Z pewnością są na nim miejsca odnoszące się do władz, np. http://hasseland.eu/forum/viewforum.php?f=15 (Król), http://hasseland.eu/forum/viewforum.php?f=43 (Rząd), http://hasseland.eu/forum/viewforum.php?f=44 (parlament). Ale na początek najciekawsza będzie dyskusja bardziej ogólna, np. http://hasseland.eu/forum/viewforum.php?f=26 – tu się zorientujesz co tak w ogóle się dzieje.
  4. Niezależnie od forum, warto zajrzeć do ewentualnie istniejących gazet, np. https://gazetahasseladzka.wordpress.com/ lub http://hasseland.eu/index.php?m=cms&f=publisher&i=1000006
  5. I co teraz? Ano teraz można się zająć tym, co kogoś najbardziej interesuje. Generalnie, mikronacje polegają na odgrywaniu ról; w realu można być uczniem, studentem, robotnikiem budowlanym, pocztowcem i naukowcem – a w wirtualu równocześnie politykiem, artystą, prawnikiem, urzędnikiem państwowym… Mile widziana – bardzo mile!!! – jest umiejętność tworzenia stron internetowych. Bo będąc np. burmistrzem miasta trzeba budować – a buduje się wirtualnie, czyli np. tworząc strony internetowe. Paradoksalnie, najprościej jest być politykiem. Polityk musi przede wszystkim wykazywać się pisaniem postów na forum – choć mile widziana jest zdolność do tworzenia rozmaitego PR, banerów, reklam itp. Względnie łatwo jest też być dziennikarzem. Dziennikarz też musi pisać – ale zazwyczaj w już przygotowanym miejscu (stronie). Oczywiście można założyć własną gazetę, ale stworzenie jej np. na WordPressie jest dziecinnie proste. Najprościej być artystą, np. pisać opowiadania (możliwie o treści związanej z mikronacjami) czy wiersze (konkursy kulturalne to żelazny element funkcjonowania mikronacji).
  6. Warto zajrzeć do ogłoszeń o pracy, np. tu: http://hasseland.eu/forum/viewtopic.php?f=23&t=14 To jasne, że najpierw lepiej zaczynać od prostszych stanowisk, najlepiej pomocniczych w administracji państwowej. Szefowie i tak powiedzą co zrobić!
  7. Zasadniczo jednak, do objęcia pewnych funkcji konieczne jest uzyskanie obywatelstwa lub przynajmniej statusu stałego mieszkańca. Stały mieszkaniec nie ma szczególnych obowiązków, ale nie może głosować i objąć wysokich urzędów. Obywatel ma prawa – ale i obowiązki. Wnioski można składać tu: http://hasseland.eu/forum/viewforum.php?f=55
  8. Czasami mikronacje mają własne systemy gospodarcze, „ręczne” (polegające zwłaszcza na wymianie informacji na forach) lub „elektroniczny”. Hasseland rozważał jedno – http://hasseland.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=91 i drugie – ale „ręczna” gospodarka jest uciążliwa, a do „elektroniczna” wymaga kogoś, kto napisze porządny program.
  9. Mikronacje wciągają. Ale są wymagające i pewno dlatego liczba ich uczestników (obywateli, mieszkańców) spada. Istnieje realowe Stowarzyszenie Polskich Mikronacji, ale działa słabo https://www.facebook.com/StowarzyszeniePolskichMikronacji Tak czy inaczej, warto spróbować! Mikronacje to nie gra polegająca na klikaniu. Tu trzeba myśleć!

Konstytucja – głosowanie trwa

Standard

W Hasselandzie trwa głosowanie nad nową Konstytucją. Jeśli większość obywateli ją poprze, 7 grudnia Królestwo mieć będzie nową ustawę zasadniczą.

Zachęcam do głosowania wszystkich obywateli; głosowanie odbywa się na forum – http://hasseland.eu/forum/index.php w dziale Kongres – Izba Reprezentantów;, rzecz jasna nie głosuje Izba,  a Zgromadzenie Obywateli, które ją zastępuje.

Nowa Konstytucja stworzy podstawy do rozwoju, ułatwi funkcjonowanie państwa. Proszę więc Was, Hasselandczycy, byście ją poparli.

Piotr Paweł I

Konstytucja prawie gotowa

Standard

Projekt nowej Konstytucji Hasselandu jest już niemal gotowy. Może nie jest szczególnie nowatorski jak na polskie mikronacje, ale wydaje się być jasny, klarowny i potencjalnie łatwy do zastosowania.

Dzieje hasselandzkiej konstytucją są dość skomplikowane. Pierwotny projekt, przygotowany przez Magdę Hasse, dawał nieograniczone uprawnienia Królowej (nie – monarsze, a Królowej właśnie); rząd i parlament działali w granicach przez Królową wyznaczonych – dość szerokich.

Potem nastała Cyberia i konstytucja hasselandzka uległa, ujmijmy to tak – zawieszeniu. Ale jak Cyberia upadła, rząd emigracyjny przywrócił konstytucję. Równocześnie formalnie zawieszając większość jej postanowień; Premier zastąpił (czasowo) monarchę, Rada Stanu – parlament.

Odrodzenie Hasselandu oznaczało stworzenie Ustawy Konstytucyjnej o Władzy Państwowej; na pozostałe ustawy – o prawach i obowiązkach obywatelskich zwłaszcza – przyszło poczekać. I to bezskutecznie. UKoWP zakładała funkcjonowanie dość słabego Króla, ale za to dość silnego Gubernatora Generalnego (spodziewano się Króla “z importu”) i Premiera; dwuizbowy parlament miał spore kompetencje. Najpierw jednak Gubernator zastąpił Króla (wobec jego braku), a potem gdy został Królem obrany – Król faktycznie zastąpił Gubernatora (cześć uprawnień przejął Premier)…

Teraz Konstytucja obejmuje całość zagadnień. Silny Król ma sporo uprawnień potencjalnych, które może wykorzystać w miarę potrzeby (np. w razie nieobecności Premiera). Uregulowana została procedura następstwa. Reszta pozostaje bez zmian, a znika Gubernator Generalny.

Nie tak oryginalna jak poprzednia, nowa Konstytucja pozostawia sporą elastyczność urzędom państwowym. Łatwiej powinno być funkcjonować, a ewentualne szczegóły mogą być regulowane ustawami. Po przyjęciu Konstytucji, większość ustawodawstwa i tak trafi do kosza…

Jerzy Zermatt